De geschiedenis van de bierhandel

Start 1919 - 1937

Voor het ontstaan van bierhandel De Troetsel dienen we terug te gaan tot het begin van deze eeuw. Destijds was de dynamische August De Troetsel, tewerkgesteld als brouwer in de kleine ambachtelijke brouwerij De Smedt-Lamot, gevestigd te Niel. Net na de oorlog in 1919 werd Gust zelfstandige. Hij kocht een huis met tuin in de Molenstraat in Niel aan de Rupel, installeerde een afvulmachine, flessen en bakken, een stootkar, met andere woorden: “Bierhandel ‘De Troetsel’ was geboren.

1937 - 1960 Eigen producten

In 1937 nam Ward de leiding van het bedrijf over en werd de eerste vrachtwagen aangekocht. Tijdens de oorlog zaten de activiteiten echter op een laag pitje. Na het einde van de tweede wereldoorlog openden zich nieuwe perspectieven. Een toenmalige doorstart kwam er toen de bierhandel een grote voorraad bierflessen op de kop kon tikken. Klaar dus om in de naoorlogse periode te groeien tot één van de grootste bierhandels van de streek. De aankoop van afvulmateriaal en vrachtwagens volgde. Eind jaren 50 werd gestopt met het afvullen van bieren en limonades.

1960 - 1970 Burgertoer

In 1960 reden 6 wagens in de streek rond om eigen dranken maar ook dranken van brouwerijen en frisdrankleveranciers rond te brengen. Een eigen grote vrachtwagen zorgde voor de bevoorrading voornamelijk van Spa waters. Dagelijks reed deze vrachtwagen naar Spa. De zes broers waren toen in de zaak werkzaam en de zaak breidde sterk uit. Begin jaren ‘70 werden wekelijks om en bij de 7500 gezinnen voorzien van drank. De gemeenten Niel, Schelle, Hemiksem, Hoboken, Antwerpen-Kiel, Edegem, Aartselaar, Reet en Boom zag je overal de groene wagens van bierhandel ‘De Troetsel’ verschijnen.

1970 - 1980 Modernisatie

Maar in de loop der jaren 1970 werden de bierhandels geplaagd door de ‘bradages’ van de grote brouwerijen. Zij wilden meer marktaandeel en dit ten koste van de bierhandels in het algemeen. Goedkoop bier aan de man brengen via de voedingsdistributie bracht harde concurrentie te weeg. Doch bierhandel ‘De Troetsel’ wist zich hier doorheen te slaan. Er werd overgeschakeld naar leveren aan fabrieken, cafés en collega’s bierhandelaars. Er werd geïnvesteerd in rollend materiaal, vorkliften en uitbreiding van hun magazijnen in de Edward Claessenslaan te Niel. Dit gebeurde reeds op kleine schaal in de zestiger jaren maar einde ‘60 –er jaren werd enkel nog gewerkt vanuit deze locatie.

1980 - 1990 Drankendiscount

Om toch nog verder het hoofd te kunnen bieden aan de oneerlijke concurrentie van de brouwerijen en de ‘food’ werd in 1981 een drankendiscount opgericht. Het afhalen van dranken was nieuw voor de Rupelstreek en haar bevolking. De broers werden oud en zochten opvolging.

1991 - 2009

In 1991 werd dan de 3de generatie eindelijk ingeschakeld, met een totaal andere aanpak. Er werd volledig ingezet op horeca en bedrijven. De laatste particulierenrondes werd helaas beëindigd, maar dit alles was om het hoofd te kunnen bieden aan de veranderde markt. Daarom werden ook de eigen producten terug belangrijk, De Troetsel Pils (4,8%), Source des Vosges waters, Vaertlander, Klinkaert. Hierdoor kon men klanten een scherpe prijs aanbieden voor kwaliteitsproducten. Tevens kwam er een grotere automatisatie.

2009 - heden

De 4de generatie wordt mee ingeschakeld en sindsdien is de bierhandel en dat mag hier zeker gezegd worden, onder leiding van Bart De Troetsel geëvolueerd tot een grote onafhankelijke speler op de markt van beleveren van horeca, niet alleen in de Rupelstreek maar ook in Groot-Antwerpen.

Momenteel wordt er verder ingezet op toekomst, met onder andere een speciaal event team (www.evendts.be), tankbier en een verder gedreven modernisatie qua werking ondanks de handenarbeid.